Z ŻYCIA GRUP

 

ROK SZKOLNY 2019/2020
 

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

W naszym przedszkolu prowadzona jest terapia psychologiczna, która wspiera dzieci głównie w rozwoju społeczno-emocjonalnym. Zajęcia te odbywają się zazwyczaj w małej grupie. Podczas tych spotkań dzieci uczą się poprzez zabawę, rysunek, pantomimę, wykorzystując przy tym atrakcyjne pomoce dydaktyczne. Ważną częścią pracy psychologa jest współpraca z nauczycielami oraz rodzicami, a także ciągła obserwacja dziecka. Dzięki tym elementom można efektywnie ukierunkować zachowania dzieci na zgodne z zasadami życia społecznego, uczyć rozpoznawania, akceptowania i wyrażania emocji w sposób komfortowy dla dziecka i otoczenia. Wszystko to odbywa się w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, a na zajęciach jest zawsze mnóstwo radości!

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Terapia logopedyczna prowadzona w naszym przedszkolu ma na celu usuwanie zaburzeń mowy, stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień tego rozwoju, podnoszenie sprawności językowej a także usuwanie wad wymowy i wykształcenie poprawnej artykulacji głosek w swobodnej wypowiedzi (nie tylko w gabinecie logopedy, ale i poza nim, w codziennej wypowiedzi). Typowymi elementami terapii logopedycznej są: ćwiczenia sprawności narządów artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowe i fonacyjne, ćwiczenia w rozumieniu i nadawaniu mowy, ćwiczenia słuchu fonematycznego.


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Nasze przedszkole realizuje zajęcia WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA, które mają na celu pobudzanie psychofizycznego i społecznego rozwoju dziecka od wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone z dzieckiem i jego rodziną. Pedagog wykorzystując różnorodne metody prowadzi ogólne zajęcia stymulujące rozwój psychomotoryczny. Praca z dzieckiem obejmuje usprawnianie, nauczanie, wspieranie i wychowanie.

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Nasze przedszkole realizuje zajęcia integracji sensorycznej, która ma na celu pomoc dzieciom z zaburzoną lub zbyt wolno rozwijającą się umiejętnością integracji bodźców sensorycznych. To przede wszystkim zabawa ukierunkowana na uczenie odpowiedniego reagowania na bodźce zewnętrzne i wrażenia zmysłowe. To zestaw ćwiczeń i czynności usprawniających sposób, w jaki dziecko odbiera i porządkuje wrażenia zmysłowe płynące ze świata.


 

TERAPIA RĘKI

W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia terapii ręki, które mają na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka w zakresie małej motoryki oraz mechanizmów odpowiedzialnych za kształtowanie się umiejętności manipulacyjnych i związanej z tym samodzielności w zakresie samoobsługi, umiejętności szkolnych, zabawy i komunikacji.

GRUPA "KRASNALE"

 

GRUPA "WIEWIÓRKI"

GRUPA "MISIE"

GRUPA "BIEDRONKI"

GRUPA "MOTYLE"


 

    WYCIECZKA GRUPY "MISIE"

W dniu 1 października pięciolatki z grupy Misie wybrały się na wycieczkę do miejscowości Rajsk. Celem wycieczki były obchody „Święta Pieczonego Ziemniaka”, integracja przedszkolaków, pogłębienie zainteresowań przyrodniczych oraz umożliwienie dzieciom dokonywania obserwacji, eksperymentowania oraz odkrywania zjawisk i zależności w przyrodzie.

SPEKTAKL

    Przedszkolaki wybrały sie na spektakl o tym jak w Mieście Przyjaciół zamiast Pokoju, Radości i Miłości zamieszkali Nienawiść, Smutek i Arogancja. Miasto natychmiast zamienia się w Miasto Wrogów. Dzieci razem z Ideą Dobroci próbują wrócić do poprzedniego stanu. Zachwycił nas ten interaktywny spektakl, grany przez sławy białoruskiej sceny filmowej i teatralnej – Annę i Pavła Charlańczuków. 

Spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej w Bielsku Podlaskim - GRUPA MISIE