Kontakt z nami


17-100 Bielsk Podlaski

ul. Żeromskiego 4

tel./fax 085-730-26-21

Intendent: 085-730-75-03

Napisz do nas

przedszkole3bielskpodl@gmail.com