KOŁA ZAINTERESOWAŃ


Koło teatralno - muzyczne "Iskierki"

Koło taneczne "Fantazja"

Koło plastyczne "Barwinek"

2 Gromada Zuchowa "Leśne Duszki"

Koło origami "Małe Kółeczka"

Koło białoruskie