Innowacje pedagogiczne

  Fotorelacje z zajęć


 

 

Niezwykła innowacja pedagogiczna

dla dzieci i rodziców pod nazwą

 

 „Sensoplastyka© dla dorosłego i smyka”.

 

 „Jedynym źródłem i kryterium poznawania rzeczywistości są zmysły”

 

 

        

         W naszym przedszkolu w roku szkolnym 2016/17 odbywają się pełne doznań zmysłowych zajęcia z Sensoplastyki©

         Pani  I.A. Stefańska autorka metody Sensoplastyka© zainspirowała nas do pracy plastyką sensoryczną, która wpływa na wszystkie zmysły, wspiera rozwój intelektualny, rozwój mowy, rozbudza kreatywność i jest przy tym całkowicie bezpieczna dla uczestników. Ta nowatorska metoda stała się naszą inspiracją do poszerzenia działań placówki, a zajęcia pilotażowe i ankieta diagnostyczna upewniły nas w tym, że jest to dobry kierunek. Patrząc na korzyści z pracy tą metodą, na radość dzieci i dorosłych na zajęciach, ogromne zainteresowanie i naszą pasję do pracy, jako trenerki sensoplastyki© w roku szkolnym 2016/17 postanowiłyśmy wprowadzić tę formę zajęć do pracy placówki.

         Realizacja tej innowacji zachęci do myślenia, porównywania, opowiadania, uruchomi wyobraźnię, ponieważ otaczające dzieci przedmioty i substancje, z którymi mają do czynienia, na co dzień, kryją wiele tajemnic, które można i warto odkrywać.

Tytuł innowacji pedagogicznej: „Sensoplastyka© dla dorosłego i smyka, czyli jak pomysłowo rozwijać kreatywność”

Autor innowacji : mgr Ewa Olszewska, mgr Marta Karpuk, mgr Ewa Dmitruk

Typ innowacji: innowacja metodyczna

Miejsce realizacji: Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim

Zasięg: Innowacją pedagogiczną objęta będą chętne dzieci i ich rodzice.

Czas realizacji: Działania innowacyjne prowadzone będą, w roku szkolnym 2016/2017, wg. harmonogramu (cykl 8 zajęć w ciągu całego roku podzielonych na bloki tematyczne)

Koszty i źródła realizacji: Przedszkole zapewnia odpowiednie warunki lokalowe i organizacyjne niezbędne do realizacji planowanych działań innowacyjnych. Przedszkole posiada zaplecze do przechowywania produktów spożywczych i przedmiotów potrzebnych do zajęć. Innowacja wymaga zwiększonych nakładów finansowych.

 

Cele innowacji:

-                   podniesienie jakości pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych metod zabawowych twórczych z elementami doświadczania, obserwowania czy eksperymentowania;

-                   zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez wpieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności;

-                   kształtowanie u dzieci poczucia bezpieczeństwa i więzi między rodziną i przedszkolem

     Nasze warsztaty pokonują wszystkie bariery, między dorosłymi a dziećmi, dostarczają bodźców zmysłowych, integrują społeczność przedszkolną, a przede wszystkim wywołają falę pozytywnych emocji.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w cyklicznych zajęciach.

Zapisy u nauczycieli z poszczególnych grup przedszkolnych.

 

 mgr Ewa Olszewska

-trener Sensoplastyki©