Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym... (Charles Chaplin)O NAS

     Nasze przedszkole istnieje od 1984 roku. W 1998 roku Rada Pedagogiczna po analizie danych podjęła uchwałę o utworzeniu oddziałów integracyjnych w związku z zwiększającą się liczbą dzieci, których stan zdrowia wymaga wszechstronnej pomocy specjalistycznej.
W bieżącym roku szkolnym tj.2017/2018 funkcjonuje 5 oddziałów w tym 4 integracyjne.

Celem działania Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi jest stworzenie maksymalnie korzystnych warunków wychowawczych i edukacyjnych dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym jak również pomoc i wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem dzieci, edukacją i wychowaniem.

Wszystkich rodziców, opiekunów, dziadków, a przede wszystkim dzieci, serdecznie zapraszamy do zapoznania się  z naszym przedszkolem.