Aktualności


 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

pobierz dokument

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z AKCJI CHARYTATYWNEJ ,,OKAŻ MIŁOŚĆ INNYM”

        Akcja - ,,Okaż miłość innym” w naszej placówce jest kontynuowana od 2000 roku. W tym roku przeprowadzono ją w terminie 01.12.2017- 10.12.2017r. Włączono do niej dzieci, rodziców oraz pracowników Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim. Miała ona na celu pomoc podopiecznym  z onkologii i hematologii dziecięcej w Białymstoku Dzielni i Waleczni - Dzieci walczące o życie - Bohaterowie kontra RAK
Polegała na zbiórce słodyczy:  Kinder niespodzianki oraz artykułów higienicznych do pielęgnacji  ciała.  Akcja była zorganizowana z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Darczyńcy przynosili swoje „Dary”  do grup przedszkolnych. Powstały z nich  wielkie paczki świąteczne.

Za okazaną pomoc bardzo DZIĘKUJEMY!

Koordynator akcji:

Agnieszka Kośko

 

 

 

"OKAŻ MIŁOŚĆ INNYM"

Drodzy Rodzice,Dzieci,Pracownicy Przedszkola

Organizujemy w naszym przedszkolu

Akcję charytatywną dla

Dzielnych i Walecznych -Bohaterów z Oddziału  Onkologii i Hematologii w Białymstoku

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Akcja będzie trwała od 01.12.2017r. – 10.12.2017r.

Ofiarodawcy proszeni są o przyniesienie chusteczek nawilżających oraz  jajek z Kinder niespodzianką

W imieniu podopiecznych  - serdecznie DZIĘKUJEMY!

Prosimy o przynoszenie upominków  do swoich   grup przedszkolnych


 

UBIERAMY PRZEDSZKOLNĄ CHOINKĘ!

Zachęcamy rodziców i dzieci do wykonywania ozdób choinkowych w celu wspólnego udekorowania naszej przedszkolnej choinki.
Prace można przynosić dla pań w swoich grupach do 5 grudnia 2017.


 

 

Nr rachunku Rady Rodziców Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

w Bielsku Podlaskim

55 80630001 0010 0961 4335 0001

Bank Spółdzielczy w Brańsku


 

U W A G A  R O D Z I C E  !

        Informujemy, że został wydłużony termin realizacji projektu „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt współfinansowany jest ze środków   Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia realizowane w ramach wymienionego wyżej projektu trwać będą do 30 listopada 2017r.                       

Informujemy, że od 4 września do 13 września 2017r. w naszej placówce rusza rekrutacja na zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne, zajęcia z języka angielskiego i masaż leczniczy realizowane w ramach  Projektu „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” to przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja zajęć przewidziana jest na okres od 18.09.2017r do 30.11.2017r.  Formularze rekrutacyjne znajdują się u nauczycieli w grupach oraz u dyrektora przedszkola.