Aktualności


 

Nr rachunku Rady Rodziców Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

w Bielsku Podlaskim

55 80630001 0010 0961 4335 0001

Bank Spółdzielczy w Brańsku

 

 

U W A G A  R O D Z I C E  !

        Informujemy, że został wydłużony termin realizacji projektu „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt współfinansowany jest ze środków   Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia realizowane w ramach wymienionego wyżej projektu trwać będą do 30 listopada 2017r.                       

Informujemy, że od 4 września do 13 września 2017r. w naszej placówce rusza rekrutacja na zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne, zajęcia z języka angielskiego i masaż leczniczy realizowane w ramach  Projektu „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” to przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja zajęć przewidziana jest na okres od 18.09.2017r do 30.11.2017r.  Formularze rekrutacyjne znajdują się u nauczycieli w grupach oraz u dyrektora przedszkola.